Staalproductie zonder CO² uitstoot?

Sedert 2016 loopt in Zweden een project om vanuit ijzererts ruwijzer te produceren met behulp van waterstof.
Dit heeft als gevolg dat de aanzienlijke uitstoot van CO² en andere afvalproducten aanzienlijk verminderen of zelfs tot nul worden gereduceerd.
Wat wordt dan het afvalproduct?     WATERDAMP!
 
De chemische formule daarvoor is:
Fe²O³ + 3 H² = 2 Fe + 3 H²O
 
Gezien de toenemende klachten over de Corus hoogovens in IJmuiden mag worden verwacht dat ook in Nederland dit project met nadruk wordt gevolgd.
Dit zou op termijn een oplossing kunnen zijn voor een aanzienlijke verbetering van het milieu in deze omgeving.

 

 Naar begin van artikel  of   Terug naar startpagina