WOB vragen

 

Omdat wij de indruk kregen dat wethouder Bashara meer informatie met de NS had uitgewisseld dan wij van hem hadden ontvangen zijn daarover op 3 juli 2016 vragen gesteld:

Geacht College,
 
WOB vragen
 
Overleg is gaande tussen NS, B&W Hoorn en bewoners Kersenboogerd over het weer in gebruik nemen van het keerspoor.
Op 16 februari j.l. was er overleg tussen genoemde partijen waarbij een groot aantal vragen ter beantwoording door NS open bleven. Deze vragen zijn in elk geval aan ons nooit beantwoord. Bijgevolg is een juiste afweging van noodzaak tegenover alternatieven niet mogelijk.
Toch hebben wij de indruk gebaseerd op de uitnodiging, die wij van u ontvingen voor “toelichting dienstregeling vanaf december 2016” op 13 juli a.s , dat uw college wel antwoorden heeft gekregen.
In het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur verzoeken wij u ons (digitaal) toe te zenden:
1e alle documenten die u in genoemd kader van NS heeft ontvangen met vermelding van datum ontvangst
2e alle documenten die u in genoemd kader intern en met NS heeft uitgewisseld.
3e afschrift van uw besluit om akkoord te gaan met de voorstellen in dit kader met NS.
 
Wij verzoeken u de ontvangst van dit verzoek te bevestigen en zien uw inhoudelijk antwoord binnen de daarvoor vastgestelde termijn graag tegemoet.
 

met vriendelijke groeten,

commissie.  BASP

Het resultaat van deze vragen is alsvolgt:

17 maart 2016 memo van NS aan de heer Bashara (5 pagina's)

De in bovenstaande memo vastgelegde plannen werden op 25 mei door wethouder Bashara uit naam van dew Gemeente Hoorn goedgekeurd. De tekst van deze overeenkomst luidt:

 

Jammer dat de wethouder hier zo geheimzinnig over moest doen. Waarom niet gewoon vooraf met ons besproken? Welke alternatieven heeft de wethouder serieus onderzocht?

Terug naar startpagina of naar Keerspoor verslagen