Voorgeschiedenis keerspoor

Het spoortraject is in 1990 aangelegd als z.g. opstelspoor ten behoeve van materieel voor de aanleg van het 2e spoor Hoorn – Hoorn Kersenboogerd. Ook zou het gebruikt kunnen worden als calamiteitenspoor voor incidenteel stallen van defecte treinen. Zoals hiereboven beschreven is het aan de bewoners gepresenteerd en akkoord bevonden.
Tijdens een bewonersoverleg meldde de verantwoordleijke wethouder daarbij dat het de bedoeling was om een geluidsscherm aa nte leggen zodat overlast voor bewoners vermeden zou worden.
 
Vanaf januari 2009 is het spoor tijdelijk gebruikt als keerspoor. Het argument daarbij was dat vanwege werkzaamheden elders op de lijnen dit tijdelijk noodzakelijk was. Deze situatie bleek langer te duren dan door ProRail voorzien. Om de bewoners tegemoet te komen werd in januari 2012 na overleg door B&W besloten een privacyscherm aan te leggen. Zie bijlage voor dit besluit.
 
Kort nadien in 2012 deelde ProRail mee dat verdere werkzaamheden het gebruik van het keerspoor niet meer vereisten waarna in overleg met NS dit ook inderdaad stopte; de sprinters gingen keren bij station HNK. B&W kon daardoor de plannen voor het scherm intrekken. Volgens de woorden van de heer Wim Oosterwijk van NS was dit een definitief besluit omdat gebruik van het keerspoor te veel overlast en problemen opleverde. De faciliteiten ter plaatse zouden voor het personeel ook onvoldoende zijn.
 
In 2016 heeft NS besloten om het keerspoor weer te gaan gebruiken en niet tijdelijk maar voor eeuwig. Dit blijkt uit de afspraak dd. 25 mei 2016 met wethouder Bashara “ 3 Toezegging 1 NS: we gaan de komende tien jaar niet weer op de koffie. Alles wat aandacht krijgt, groeit
Er is hierover wel quasi overleg geweest met de gemeente maar dat was alleen maar een praatje voor de vaak waar onvoldoende doorheen is geprikt. Voldoende diepgaand onderzoek naar een alternatief heeft niet plaats gevonden. Zoals bekend is het de primaire opgave van NS om reizigers snel en correct te vervoeren en heeft het niets te schaften met gedupeerde bewoners. Ook het intensieve gebruik van een spoorwegovergang door passerende treinen is het gevolg van deze primaire opgave waardoor bewoners gedupeerd worden en feitelijk in gevaar worden gebracht.

Terug naar startpagina    of naar     Keerspoor verslagen