Verslag besluit NS gebruik keerspoor 13 juli 2016

woensdag 13 juli 2016

NS dienstregeling 2017: bewoners Kersenboogerd vrezen terugkeer overlast keerspoor


De NS had geen goed nieuws voor de bewoners van de Plevier, het Jacques Bloemhof en Kap/Nok in de Hoornse wijk Kersenboogerd tijdens een informatiebijeenkomst op woensdag 13 juli in het wijkcentrum Kersenboogerd. De nieuwe dienstregeling 2017 van de NS treedt eind dit jaar inwerking en houdt in dat het zogenaamde keerspoor Hnk103 weer in gebruik wordt genomen. De direct  omwonenden vrezen dat de overlast (geluid, lichtinval, treiterijen) van voor 2014 weer terug gaan komen. Zij voelen zich niet serieus genomen, omdat de beslissing over de nieuwe dienstregeling al is genomen. Zij kraakten dan ook de communicatie vanuit de gemeente en de NS. Wethouder Samir Bashara (GroenLinks) en Heike Luiten (NS-regiodirecteur Randstad Noord) probeerden desondanks zoveel mogelijk duidelijkheid te scheppen en openingen voor de nabije toekomst te bieden.

Noodzaak

Heike Luiten (NS) gaf tekst en uitleg over de aanpassing van de dienstregeling en het gebruik van het keerspoor. Luiten: ‘In 2014 is er een andere dienstregeling ingezet in verband met de veranderende situatie rond Amsterdam. Het keerspoor Hnk103 werd vanaf dat moment niet meer in gebruik genomen en daarmee waren de bedachte maatregelen om de overlast te beteugelen, ook niet langer nodig om te nemen. De dienstregeling bleek echter al vrij snel na invoering onvoldoende robuust.’

Luiten sprak van een uitvalpercentage van 9%, terwijl de norm 1.5% moet zijn. Luiten: ‘Gebruik van het keerspoor Haarlemmermeer is geen alternatief. Hier vervalt het gebruik van het keerspoor juist. Inmiddels naderen de werkzaamheden op ‘de westtak’ zijn einde en kan daarom de oude dienstregeling weer in beeld komen.’

De bewoners vroegen waarom het keerspoor niet doorgetrokken kon worden richting voetbalvereniging Blokkers / het industrieterrein om daar te keren. ‘Daar wonen immers geen mensen.’ Luiten maakte duidelijk dat de opdracht is een robuuste dienstregeling te maken binnen de bestaande capaciteit van het spoor. Voor uitbreiding van het spoor moet Prorail op de koffie bij het ministerie. Een dergelijk verzoek zal moeten worden onderbouwd met een zogenaamde maatschappelijke kosten/baten-analyse (MKBA). De kans is uiterst gering dat deze zal worden toegewezen, maar wethouder Bashara vond het de moeite waard om het te belobby-en. Bashara: ‘Dit traject zal echter een doorlooptijd van enkele jaren kennen en is dus voor de korte termijn geen oplossing.’

Spits Intercity terug op station Kersenboogerd

Met de nieuwe dienstregeling kan de Spits Intercity weer stoppen op Hoorn Kersenboogerd, waarmee veel klachten van treinreizigers opgelost kunnen worden. Dit betreft 3 treinen die 's-morgens extra worden ingezet. Nu keert de Sprinter op perron Hoorn Kersenboogerd en niet op het keerspoor bij de Plevier, maar dat zal volgens de NS dan wel weer op het keerspoor moeten gebeuren. Want in de dienstregeling 2017 rond Hoorn krijgen alle drie spits Intercity’s weer een ruimere doorlooptijd voor een betrouwbare dienstregeling. Bij het keren van de Sprinter, zit deze de andere treinen in de weg, aldus Luiten. Volgens de NS is de voorgestelde dienstregeling  nodig om reizigers – langs de hele lijn – optimaal te verdelen over de treinen en te voldoen aan het contract met het ministerie.

Dienstregeling 2017

De tijdliggingen 2017 zijn anders dan in 2016. Door landelijke wijzigingen liggen nieuwe tijden vast als gevolg van onder andere het enkelspoor boven Hoorn Kersenboogerd en brugopeningen.

Op bepaalde momenten niet doorrijden naar Hoorn Kersenboogerd en keren op Hoorn-centraal is niet mogelijk, omdat er dan maar 1 minuut beschikbaar is en dat is veel te krap, volgens de NS. Luiten: ‘Indien we hier een lange kering van maken, is dit ook niet mogelijk vanwege de overige treinen. Maar het voorstel is ook niet wenselijk, omdat de huidige inzet nodig is voor een goede afwikkeling van de reizigers langs de hele lijn.’

De NS maakte ook duidelijk dat de voorgenomen dienstregeling 2017 is voorgelegd aan de betrokken partijen: De Provincie N-Holland, de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Locov. Luiten: ‘Deze hebben positief gereageerd op het herstel van de bediening van de Hoornlijn.’ De NS heeft vervolgens de dienstregeling vastgesteld en ingediend bij ProRail. Wat opvalt is dat de gemeente Hoorn bij dit overleg niet betrokken is geweest.

Overleg NS en gemeente

Duidelijk werd dat de periode april t/m juni is gebruikt door de NS en de gemeente om die maatregelen in beeld te brengen, die de overlast voor bewoners kunnen minimaliseren. Wethouder Bashara: ‘Dit heeft geresulteerd dat de NS – als tegemoetkoming – bereid is om aan de gemeente een bijdrage van € 50.000 te leveren voor een zicht-/geluidsscherm, mocht dit wenselijk zijn. Dit bedrag is gebaseerd op de raming die destijds al was gemaakt, overigens gebaseerd op puur een zichtscherm. Overigens zullen deze maatreglingen pas i nde loop van 2017 kunnen worden uitgevoerd.

Bewoners willen structurele oplossing

Duidelijk is dat de aanwezige bewoners niet tevreden zijn. Ze zien vooral structurele oplossingen in infrastructurele maatregelen, zoals een passeerspoor langs het traject tussen Hoorn en Purmerend en/of het doortrekken van het keerspoor naar het gebied waar geen bewoners wonen.

Klachten

Ook kon de NS geen garantie geven dat er geen overlast zou ontstaan door gedrag van het NS-personeel. Luiten: ‘Maar we zullen de mensen zo goed mogelijk instrueren, daar kunt u van op aan.’ De NS maakte duidelijk dat het keren ‘slechts’ met enkeldeks-treinen zal gebeuren, terwijl dit voor 2014 ook met ‘dubbeldeks’ gebeurden. Maar deze overlast is veel groter. Getoeter als treinen erkaar passeren, lawaaige airco's en andere motoren enz. Bovendien zegt NS de machinisten niet goed in de hand te hebben maar het nieuwe spoorboekje niet te kunnen terugdraaien ingeval afspraken daarover niet kunnen worden nagekomen. De bewoners wensen in dat geval een vergoeding voor deze overlast van € 500,- per geval.

Op verzoek van de bewoners kon de NS geen garantie geven dat er nooit een calamiteit zal plaatsvinden. De bewoners gaven aan dat bij 1 op de 10.000 ritten een rood-signaal wordt genegeerd en dat dit bij het keerspoor, zo dicht op woonhuizen, grote gevolgen kan hebben. Mevr. Luiten meldde dat ook in Alkmaar een keerspoor aanwezig is nabij woonhuizen.

De spoorbomen zullen weer veel vaker en langer dicht gaan. Bepleit werd om te onderzoeken of de bomen korter dicht kunnen. ‘Nu gaan deze al dicht als de trein nog in de bocht is.’ De wethouder bleef hierover zwijgen.

Verder is de Wet geluidshinder van toepassing. Er zullen nieuwe geluidsmetingen moeten worden gedaan. De bewoners betwijfelden of er dan wel tussen 23.00 uur en 07.00 uur gereden zou kunnen worden. Voor ontheffing van de geluidsnormen moet de NS langs de gemeente en het ministerie. Zowel de gemeente als de NS wilden hier niet op ingaan.

De bewoners willen een Centraal meldpunt voor klachten, zodat snel gemeld kan worden en de NS ook op die klachten snel kan acteren. Luiten zegde toe hier naar te gaan kijken in de komende maanden.

Planschade

Bewoners menen recht te hebben op planschade vanwege waardevermindering onroerend goed en verder psychische problemen.. De schatting is dat dit ong.  €15.000 tot 20.000 per woning zal bedragen.

Terug naar startpagina     of naar      Keerspoor verslagen