Verslag 16-02-2016


Bestuurlijk Overleg Gemeente – NS – BASP
Verslag
Datum:    16 februari 2016
Tijd:    16:00 – 17:00 uur
Locatie:    Gemeentehuis Hoorn, kamer A1.04
Aanwezig: Mw. Luiten en Mw. Leutscher (NS), Dhr. Bashara en Dhr. V. Evers (gemeente Hoorn), Dhr. Mul, Dhr.
Ten Haaf (BASP) en een aantal bewoners van de Plevier.

1.  Opening
De heer Bashara heet een ieder welkom. De heer V. Evers van de gemeente Hoorn ligt het doel van het gesprek toe. In eerste instantie zal de NS een korte toelichting geven op de wijziging van de dienstregeling  en waarom het nodig is het keerspoor weer in gebruik te nemen. Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek over eventuele maatregelen en afspraken die gemaakt moeten worden.

2.  Wijziging dienstregeling
Mw. Luiten stelt zichzelf voor. In het verleden hebben we veelvuldig gesproken ov er het keerspoor. Er zijn toen oplossingen besproken om de overlast voor omwonenden te beperken. Per december 2013 kwam er een wijziging in de dienstregeling waardoor het keerspoor op dat moment niet meer nodig was.

De huidige dienstregeling, zonder gebruik van het keerspoor, is niet robuust genoeg. Er is veel vertraging en veel uitval van treinen (Sprinters). We hebben de afgelopen jaren uitgebreid gekeken naar verbeteringsmogelijkheden om weer tot een robuuste dienstregeling te komen. Om een goede dienstregeling te kunnen rijden moeten we het keerspoor weer gebruiken. Dat is ook nodig om de spitsintercity te laten stoppen op Hoorn Kersenboogerd. Er zijn wel wat wijzigingen ten opzichte van de vorige keer. Het uitgangspunt is nu om alleen maar met enkeldeks materieel gebruik te maken van het keerspoor.

De bewoners geven aan dat zij overlast ervaren bij gebruik van het keerspoor. Het gaat om 2x bijna een half uur per uur overlast voor de bewoners. Gevraagd wordt welke alternatieven zijn bekeken, zonder gebruik te maken van het keerspoor. De NS geeft aan dat het meest haalbare alternatief de huidige dienstregeling is. Helaas is geconstateerd dat de huidige dienstregeling onvoldoende is. Dan sta je voor een dilemma: pas je de dienstregeling aan wetende dat er een zorg is, of ga je voor een goede manier mensen van A naar B te brengen. Dit laatste is de kerntaak van NS.

Vanuit de bewoners wordt aangegeven dat hun expert naar de dienstregeling heeft gekeken. Hij stelt voor om de tijden iets anders in te regelen waardoor het keerspoor niet gebruikt hoeft te worden. De mail is doorgestuurd naar NS en wordt door de NS bekeken. Als eerste reactie geeft NS aan dat de sprinter dan niet meer doorrijdt naar Kersenboogerd. Het gaat om wel om relatief grote aantallen reizigers , die NS graag wil bedienen. Daarnaast gaat het ook om volle treinen, door de sprinter in stand te houden dan spreid je de reizigers.

Vanuit de bewoners wordt aangegeven dat het aantal volle treinen wel meevalt.

Door de NS wordt toegelicht hoe de huidige problemen ontstaan in de dienstregeling. Gevraagd wordt hoe vaak de trein uitvalt. Het landelijk gemiddelde is 1,5 tot 2%. Bij de sprinters bij Kersenboogerd is dat nu 7 tot 11%. Er maken ruim 2500 reizigers gebruik van station Kersenboogerd per dag. De klachten over de huidige dienstregeling (vanaf 2014 tot nu) kwamen van reizigers van de gehele lijn (Hoorn Kersenboogerd – Hoofddorp). SP Hoorn en VVD Hoorn hebben de afgelopen jaren initiatieven tot een petitie genomen, met als doel om de dienstregeling van voor 2014 te herstellen. De VVD heeft Kamervragen gesteld en de Staatsecretaris heeft aangegeven dat NS de dienstregeling per december 2016 weer kan verbeteren. Van de uitvallende treinen moeten de reizigers in andere treinen. Dat levert vaak ook bij die reizigers ontevredenheid op vanwege extra drukte. Er stromen langere treinen in, maar dat wil niet zeggen dat ze ook hier gaan rijden. Vanuit de bewoners wordt aangegeven dat dat wel nodig zou moeten zijn. NS geeft aan dat de perronlengte in Hoorn beperkend is voor inzet langere treinen. De reizigersorganisaties waren fel tegen het plan om de sprinter niet meer door te laten rijden naar Kersenboogerd, maar te laten keren op Hoorn.

Vanuit de bewoners wordt gevraagd om daar toch nog eens goed naar te kijken. het idee leeft dat nog niet alle alternatieven goed zijn afgewogen. Daarnaast blijven de spoorwegbomen op de Maasweg extra lang open en dicht wat niet goed is voor het milieu. Gevraagd wordt hoeveel mensen gebruik maken van de sprinter tussen Kersenboogerd en Sloterdijk. Er zijn  mensen die kiezen voor de intercity en overstappen op Sloterdijk. Hoorn Kersenboogerd heeft 2700 reizigers waarvan 150 reizigers met de bestemming Schiphol en 500 reizigers de bestemming Sloterdijk. Er zijn meer mensen die gebruik maken van de sprinter die een andere bestemming hebben. De analyses die gevraagd worden kunnen door de NS geleverd worden. Wel is het van belang om te realiseren dat dit niet alleen een Hoornse aangelegenheid is. Reizigers en andere wethouders langs de lijn hebben ook het belang hun eigen kern bereikbaar te houden. Het is een klein onderdeel in het netwerk. Gevraagd wordt om in de analyses ook mee te nemen hoeveel treinuitval er bij Purmerend is. De NS zegt toe dit mee te nemen.

3.  Gedragscomponent
Stel dat het keerspoor wel gebruikt gaat worden, wat moet er gebeuren om het leed te verzachten? Het  is goed om ook dat mee te nemen in de overwegingen.

De bewoners geven aan dat dat afhangt of de afspraken nagekomen kunnen worden. In het verleden is dat niet gebeurd. Het gaat om personele aangelegenheden. Men wil nu voorkomen dat hier weer tegen aan gelopen wordt. Gevraagd wordt ook of er consequenties verbonden zijn als men zich niet aan de afspraken houdt. Wordt bijvoorbeeld dan de voorgenomen dienstregeling teruggedraaid? Het is niet mogelijk om het terug te draaien. Wanneer de dienstregeling eenmaal op de rit is, is het heel lastig om de dienstregeling weer aan te passen. De bewoners geven aan dat ze niet zitten te wachten op treinen op het keerspoor en onbehoorlijk gedrag van treinpersoneel, en dat er dan  wel consequenties aan verbonden moeten zijn als niet aan eerder gemaakte afspraken wordt voldaan. De NS geeft aan dat het belangrijk is om geen beloftes te doen als die misschien niet nagekomen kunnen worden. Het personeel wordt goed geïnformeerd, maar het gaat wel om 1200 tot 1500 machinisten uit het hele land, dus het is erg lastig om ze allemaal in de hand te houden.  Garanties kunnen dan ook niet gegeven worden.

De wethouder vraagt of er vergelijkbare situaties in het land bekend zijn (keerspoor direct naast woningen zonder scherm of geluidswal). De NS kan dat nog nagaan.

4.  Fysieke maatregelen
Wat vindt u van infrastructurele maatregelen, zoals een zichtscherm wat in 2012 een oplossing leek te zijn? Vanuit de bewoners wordt aangegeven dat het zichtscherm het zicht wel weg neemt, maar geen soelaas biedt tegen de geluidsoverlast van airco’s e.d. Dus als de trein er wel komt, dat wil men de trein niet zien en niet horen. Daarnaast gaat het om een scherm voor een aantal woningen, niet langs het gehele keerspoor. De conclusie is dat een zichtscherm zoals eerder voorgesteld niet het gehele probleem oplost.

5.  W.v.t.t.k.
De bewoners willen graag weten wat de mogelijkheden zijn voor planschade wanneer de trein wel gaat keren op het keerspoor.

Op dit moment kan dat nog niet door de gemeente aangegeven worden. De verwachting is niet dat daar weinig perspectief voor is, maar daar kunnen we nu nog geen uitspraken over doen.

Een bewoner geeft aan dat het interessant is om te weten wat nu precies de oorzaak is van de vertraging (dus niet alleen uitval door de dienstregeling maar ook door defect materieel). De NS geeft aan dat de dienstregeling nu op papier te krap gepland is. Uitval door defect materieel is niet meer dan landelijk gemiddeld. Hoofdzakelijk komt het door de krappe dienstregeling, wat kan worden opgelost door meer tijd te nemen om de trein in Hoorn Kersenboogerd te keren. De wethouder geeft aan dat we te maken hebben met tegengestelde belangen. En soms komt men daar niet uit. Wel hoopt de wethouder dat het signaal duidelijk is dat dit signaal door omwonenden wel serieus genomen wordt door zowel gemeente als NS. In eerste instantie wordt er een schriftelijke terugkoppeling gegeven, maar de verwachting is dat er een vervolg afspraak wordt gemaakt.

6.  Sluiting
Wethouder Bashara dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de bijeenkomst.

 

Terug naar startpagina    of naar     Keerspoor verslagen