Ten einde raad

Eindelijk na jaren lang niet serieus nemen van onze klachten richten wij ons tot de Raad van Bestuur vna de Nederlandse Spooerwegen. Dit heeft succes, want wij worden uitgenodigd om naar Utrecht tekomen. Zie verslag van overleg.

Hoorn, 28 februari 2018

Geachte mevr. Rintel,

 Ten einde raad richten wij ons tot u voor het volgende probleem.

Wij zien namelijk op dit moment geen andere mogelijkheid dan ons tot u te wenden. Het lukt immers al vele jaren niet om goede afspraken met uw regiodirectie en het lokaal verantwoordelijke management van het rijdend personeel in Regio Randstad Noord over dit probleem te maken. Ook lukt het NS blijkbaar niet om eerder gemaakte afspraken na te komen en ons hierover van een bevredigende terugkoppeling te voorzien. Een andere, belangrijke reden om ons tot u te wenden is dat wij weten dat de Regiodirectie geen leidinggevende bevoegdheden heeft jegens het treinpersoneel, waarover het in deze situatie gaat, en dus formeel geen toezeggingen kan doen namens het treinpersoneel. U bent als COO wel verantwoordelijk voor de treinoperatie en gemachtigd om het management van het treinpersoneel aan te sturen en opdrachten te geven.

 Situatieschets

Vlak langs onze huizen loopt het spoor HNK103. Dit werd oorspronkelijk aan de bewoners gepresenteerd als opstel/ calamiteiten spoor in verband met de aanleg van de spoorverdubbeling Hoorn – Hoorn Kersenboogerd.

Tussen 2010 en 2012 werd dit spoor in strijd met de oorspronkelijke toelichting tijdelijk als keerspoor gebruikt voor de halfuur dienst van een sprinter. Dit leidde tot voortdurende ernstige klachten van de omwonenden. De klachten hielden prompt op toen vanaf 2012 gebruik niet meer nodig bleek te zijn. De klachten betroffen en betreffen nog steeds geluid- en lichtoverlast van de treinen maar met name ook het gedrag van het rijdend personeel van de treinen.

 Vanaf 2017 is het spoor weer als keerspoor in dienst genomen en nu volgens opgave van uw regionale directie op permanente basis. Dit gebruik werd met een groot aantal onwaarheden toegelicht.

Uw mensen (regionale directie) verklaarden:

 1 een keerspoor zoals bij HNK103 is vergelijkbaar op vele andere locaties. Alkmaar werd als voorbeeld genoemd. Er is geen keerspoor in Alkmaar zo dicht nabij huizen maar ook op geen enkele andere plaats bevindt zich een keerspoor zo dicht bij woonbebouwing.

 2 NS zou alle opties onderzocht hebben zonder alternatieven te vinden. Onze bewonersgroep kwam met een aantal oplossingen die aan de kant worden geschoven zonder houtsnijdende toelichting. De NS kwam, toen wij het vuur aan de schenen legden, met een deel oplossing die als absoluut onacceptabel wordt beoordeeld.

 3 In een bespreking samen met ProRail meldde een NS vertegenwoordiger dat de wissel die naar HNK103 leidt geschikt is voor 80 km. Dit bleek onjuist.

 4 Uw regionale directie verklaarde (al sinds 2011/2012) alles in het werk te stellen overtredingen van machinisten streng te zullen straffen. Gezien het feit dat bij voortduring meer dan 50% van de passages tot bestraffing zou moeten leiden volgens uw eigen richtlijnen, zou er nu geen enkele machinist onbestraft zijn gebleven. Wij krijgen geen terugkoppeling van de opvolging en de maatregelen jegens het treinpersoneel dat deze overtredingen begaat. En mocht er gestraft worden, dan is het te verwachten positief effect daarvan nog ver te zoeken.

 5 Onze klachten worden regelmatig beantwoord met: Graag bevestigen wij de ontvangst van uw e-mail. Wij streven ernaar uw bericht binnen 5 werkdagen te beantwoorden. Om daarna niets meer te horen.

 6 Uw organisatie heeft een speciaal emailadres ingericht. Wij hebben inmiddels geloofwaardige informatie dat dit adres is bedoeld als doofpot om te vermijden dat onze klachten in de halfjaarlijkse rapportage aan ProRail/ILT opgenomen moeten worden.

 7 Uw machinisten maken veelvuldig gebruik van de tyfoon op genoemd baanvak. Het is ons bekend dat deze uitsluitend gebruikt mag worden ingeval van acuut gevaarlijke situaties. Wij begrepen van ILT dat NS ondanks onze herhaalde meldingen hieraan geen enkele aandacht heeft besteed. Wij houden NS aansprakelijk voor alle gevolgen daarvan.

 De onacceptabele houding van uw regionale directie en uw personeel leidt tot schade voor bewoners op het gebied van feitelijke daling van woningwaarde, vermindering woongenot, aantasting levenssfeer en psychische spanningen. Op enig moment zullen wij u hiervoor aansprakelijk stellen.

 VERZOEK

Met uw regionale directie komen wij niet verder om tot een oplossing te komen.

Wij vragen hierbij dan ook om het volgende:

  1. Een overleg op korte termijn met u persoonlijk op locatie en op een moment dat de genoemden klachten zich doorgaans voordoen. In ieder geval niet met uw Regiodirectie.

Opnieuw herzien van de mogelijkheden om het keren van de treinen op HNK103 te voorkomen of in ieder geval tot een minimum te beperken, bijvoorbeeld uitsluitend in de spitsen. We zien graag op korte termijn hiervan een terugkoppeling tegemoet. Dit moet mogelijk zijn omdat dit in 2012 ook al eens uitgezocht is door NS Reizigers.

  1. Geloofwaardige en betrouwbare afspraken op papier over het gedrag van uw personeel op de treinen. Tevens afspraken over evaluatie van deze afspraken en opvolging.
  2. Inzicht (eens per maand) in de concrete opvolging van de door ons gemelde incidenten. We willen precies weten welke acties uw management onderneemt richting het betreffende personeel. Lukt dit niet, dan blijven wij twijfels hebben over de vraag of u uw personeel wel in de hand heeft en of uw personeel niet de baas is over u.
  3. Een gebaar naar onze medebewoners in wat voor vorm dan ook om ons vertrouwen in u en de aansturing van uw personeel te vergroten.
  4. Ons vertrouwen in uw organisatie is de afgelopen jaren dermate afgenomen dat we graag eindelijk eens een concrete maatregel van uw kant tegemoet willen zien die het probleem ook daadwerkelijk en langdurig oplost. Wij laten het aan uw creativiteit over om hiervoor op korte termijn een voorstel te doen. Moeilijk kan dit niet zijn. Uw ingenieurs en die van ProRail studeren hier al 7 jaar op.
  5. Wij communiceren graag direct over deze kwestie met een functionaris met mandaat die uw organisatie adequaat vertegenwoordigt, zich daadwerkelijk verantwoordelijk toont en zich ook probleemeigenaar voelt. Want die persoon hebben wij de afgelopen jaren niet getroffen.

 Met vriendelijke groet

Namens Werkgroep BASP Hoorn

 Regnier ten Haaf    Will Evers

Terug naar startpagina    of naar    Keerspoor verslagen