Tekst van uitnodiging 7 feb. 2017

Oplossingsrichting keerspoor Kersenboogerd (meningsvormend)
Tijd: van 20:20 tot 21:30


Portefeuillehouder: Wethouder Bashara
Toelichting Commissie: Sinds 11 december 2016 rijdt NS met een nieuwe dienstregeling. Daarbij maakt het vervoerbedrijf opnieuw gebruik van het keerspoor ten oosten van station Kersenboogerd. Dit is nodig om een betrouwbare dienstregeling in Westfriesland uit te kunnen voeren. In het verleden heeft het gebruik van het keerspoor tot klachten van geluids- en zichtoverlast geleid bij de bewoners. Ook nu vrezen de bewoners voor overlast tijdens het gebruik van het keerspoor. In de periode van 11 december 2016 tot 10 januari 2017 zijn al diverse meldingen binnen gekomen van bewoners. De fracties D66, HSP hebben naar aanleiding van de bewonersklachten een brief gestuurd aan de regiodirectie van de NS (bijlage 2).
Op 16 november 2016 heeft wethouder Bashara namens het college een informatiebijeenkomst voor de raadsleden georganiseerd (bijlage 1). De wethouder heeft toen toegezegd met een voorstel naar de raadscommissie te komen.

Dit voorstel ligt nu voor. Het college wil van de raadscommissie horen of de ingeslagen weg van het college de juiste weg is. Om de mening van de commissie hierover te peilen stelt het college de volgende twee vragen:
1. Kan de raadscommissie zich vinden in de rolverdeling, met name de rol van de gemeente in dit dossier?
Een uitgebreide beschrijving van de rolverdeling vindt u in het raadsvoorstel onder 4.1.
2. Kan de raadscommissie zich vinden in het voorstel om in te zetten op het verlengen van het keerspoor door dit op de agenda van de Corridorstudie Amsterdam-Hoorn te houden?
In het raadsvoorstel wordt onder 5. Argumenten uiteen gezet dat de meest kansrijke weg om de overlast van het keerspoor duurzaam tegen te gaan bestaat uit het op de agenda van de Corridorstudie Amsterdam Hoorn houden van de maatregel van het verlengen van het keerspoor. Alternatieve maatregelen leiden onvoldoende tot een duurzame oplossing van de overlast.

Aan de commissie gevraagd: meningsvormende bespreking.

Indeling spreektijden:
Per fractie een eerste reactie: (max.) 2 minuten
Aansluitend debat: (max.) 30 minuten
Reactie college op debat: (max.) 7 minuten
Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 7 minuten 

Terug naar startpagina     of naar     Keerspoor verslagen