Rechtszaak Gemeente Hoorn - Bewoners

Alle pogingen van bewoners om tot een redelijke oplossing te komen met de gemeente bleken nutteloos. De gemeente gaf er de voorkeur aan de wensen van NS te volgen en die van de bewoners te verwaarlozen.

Kijk in dit verband ook eens naar Voor- en nadelen keren bij station HNK

Nadat bij 2 hoorzittingen de standpunten van bewoners op onjuiste gronden werden afgewezen bleef geen andere optie over dan een rechtszaak te starten. Deze weg is langdurig. Daarbij komt dat de gemeente, uit onzekerheid over de aan te voeren argumenten, de hulp van ProRail en NS heeft ingeroepen.

Dat heeft als gevolg dat bewoners niet alleen tegen de gemeente maar ook tegen ProRail en NS een rechtzaak zijn gestart.

De via de rechtbank uitgewisselde standpunten zijn de volgende:

2019-06-24 Advocaat aan rechtbank Beroep tegen door B&W genomen beslissing namens bewoners.

2019-07-29 Advocaat aan rechtbank Gronden van beroep

2019-09-06 Gemeente Hoorn aan Rechtbank Verweer en verzoek om ProRail en NS als partij uit te nodigen.

2019-10-19 ProRail aan rechtbank Verweer

2019-12-16 NS aan rechtbank Verweer

Ondanks de lopende procedure hebben bewoners tussentijds getracht B&W Hoorn toch tot andere gedachten te brengen. Ook dit bleek aan dovemansoren te zijn. (Zie 2020-01-27 Zaaknummer 172437)

2020-02-07 Gemeente Hoorn aan rechtbank Aanvullende argumenten

2020-05-20 Advocaat aan rechtbank Bewoners trachten buiten rechtbank om tot een vergelijk te komen.

2020-09-18 Bewoners aan rechtbank Overleg zonder resultaat. Zaak voortzetten.

2020-09-21 Bewoners aan rechtbank Repliek n.a.v. verweer Prorail dd. 2019-10-19

2020-09-23 Bewoners aan rechtbank Repliek n.a.v. verweer NS dd 2019-12-16

2020-09-21 Bewoners aan rechtbank Repliek n.a.v. verweer Gemeente dd 2019-09-06

2021-01-29 Rechtbank aan bewoners Zitting vastgesteld op 22 april 2021in meervoudige Kamer

2021-03-01 Bewoners aan rechtbank Aanvullende inforamite ontvangen van RIVM

2021-04-22 Bewoners - Slotverklaring tijdens zitting (Zie 2021-04-22 slotverklaring)

2021-04-22 Verslag zitting rechtbank (Zie 2021-04-22 verslag zitting)

Terug naar startpagina  of naar  2020-01-27 Zaaknummer 172437