NS besluit INNO-V

Zoals in het rapport van INNO-V te lezen is, kan gebruik van het keerspoor worden vermeden. Op 15 november 2018 liet NS aan de gemeente en ons weten hieraan geen gevolg te geven. Dit ondanks het feit dat NS eerder had toegezegd zich aan de uitkomst van het INNO-V rapport te confirmeren. Het is daarbij gebleken dat NS zich voornamelijk op de mening van ROVER (De reizigersorganisatie)  heeft gebaseerd. Ook blijkt uit de brief van ROVER dat deze zich uitsluitend baseert op een klein nadeel en de grote voordelen niet noemt.

Dit geeft ons de indruk dat NS tendentieuze informatie aan ROVER heeft afgegeven. Wij hebben ROVER daarvan in kennis gesteld. Zie Email aan ROVER dd. 6 december 2018.

De brief van ROVER luidt:

 Terug naar keerspoor verslagen  of   Terug naar startpagina