Keersporen in Nederland

De in Nederland aanwezige keersporen zijn geanalyseerd.
Niet meegenomen zijn de sporen met een eindjuk op rangeercomplexen.

Met uitzondering van het keerspoor Hoorn Kersenboogerd zijn alle geanalyseerde sporen voor het genoemde doel aangelegd.
HNK is, zoals geschreven door mevr. Luiten (NS), in dit verband uniek. En wel om een aantal redenen:

1e Geen enkel ander keerspoor elders bevindt zich direct naast bewoning zonder enige doeltreffende vorm van geluid/zicht aanpassing.
2e Geen enkel ander keerspoor is direct achter een belangrijke overweg geplaatst.
3e Het is in 1993 aangelegd als tijdelijk werkspoor in verband met de aanleg van dubbelspoor tussen Hoorn en Kersenboogerd. Van oorsprong dus geen keerspoor.
4e Toepassing als permanent keerspoor is bij aanleg destijds niet als zodanig aan bewoners gepresenteerd.
5e Terwijl destijds wel de mening van omwonenden werd gevraagd over de aanleg van het werkspoor, als tijdelijke noodzaak voor aanleg van de verdubbeling, gebeurde dit niet bij het besluit voor permanent gebruik als keerspoor; NS presenteerde het als een uitgemaakte zaak.
6e De gemeente liet in 2016 weten geen enkele serieuze invloed te hebben op NS over dit besluit.
7e Uniek is dat NS beweerde oog te hebben voor belangen van omwonenden maar naliet serieus naar aangeboden alternatieven te kijken die wel aanwezig zijn.
8e Geen van de andere sporen wordt zo intensief bereden als dat bij HNK.
9e De wissel bij HNK leidend naar het keerspoor heeft een lengte van ong. 40 meter; de keersporen op de andere locaties wisselen met een lengte van ong. 80 meter. Dit geeft aan dat de Plevier wissel niet voor permanent gebruik werd aangelegd.
10e Tijdens overleg met NS (mevr. Luiten) bleek dat vanwege het grote aantal machinisten, die op deze lijn zou kunnen rijden, geen garanties voor vermijden van overtredingen van afspraken kunnen worden gegeven. Daarmee wordt bewezen dat NS haar personeel niet in de hand heeft.
11e Door middel van een aanpassing van de WOZ waarde heeft de gemeente Hoorn schriftelijk aangegeven dat het gebruik van dit traject leidt tot aanzienlijke waardevermindering van onroerend goed.

De in vet aangegeven getallen zijn in- en uitstappende reizigers op een gemiddelde werkdag. Gebruik van de desbetreffende sporen dienen in bestemmingsplannen zodanig omschreven te zijn dat het gebruik daarvan overeenkomt met de omschrijvingen daarin. Op de meeste locaties is dat het geval. Er wordt op gewezen dat per definitie verschil wordt gemaakt tussen rangeer(complex)- en opstelspoor. Een bestemmingsplan dient beide opties te noemen. Ook limieten t.a.v productie van geluid en fijnstof dienen daarin overeenkomstig te zijn verwoord. De genoemde "wisselhoek" is bepalend voor de geluidsproductie bij passage. Een 1:9 wissel is zeer rumoerig en komt niet voor op doorgaande lijnen.

Station Hoorn Kersenboogerd
Direct tussen bewoning aan beide zijden. Zonder effectieve geluid/zicht schermen.  1:9 5149

Amersfoort Vathorst
Tussen doorgaande sporen. Geen bewoning in nabijheid. Wisselhoek 1:18   2583

Station Breukelen
Op industrieterrein. Geen bewoning in nabijheid. Wisselhoek 1:18   4997

Station Deurne
Naast groot parkeerterrein. Geen bewoning in nabijheid. Geen overloop wissel 4333

Station Gouda Goverwelle 
Tussen weilanden.   Wisselhoek 1:18   2998

Station Maastricht Randwyck
Parallel aan station. Naast industrie een deel parkachtig gebied.  Geen overloopwissel 1776

Veenendaal Centrum
Enige bewoning gescheiden van spoorbaan door groensingel en autorijbaan. 1:9  2239

Almere Oostvaarders
Keerspoor binnen doorgaande lijnen. Geen bewoning; enige industrie rondom. Kruiswissel 4630

Elst Station
Geen bewoning rondom. Geen overloopwissel 3710

Wijchen station
Keerspoor eindigt binnen station. Bewoning op grote afstand. Wisselhoek 1:18  4100

Beverwijk
Keerspoor ten behoeve van Tata steel; geen bebouwing. Geen overloopwissel  5572

Afbeelding van wissels in Kersenboogerd

Terug naar keerspoor verslagen     of     Terug naar startpagina