Doelstelling

De bewoners in de omgeving van het keerspoor Kersenboogerd hebben op 2 januari 2017 hun doelstellingen nogmaals onder woorden gebracht.

1e
Wij geven de allerhoogste prioriteit het gebruik van het keerspoor te beperken.
Deze beperking zou moeten inhouden dat het spoor uitsluitend in geval van een calamiteit wordt gebruikt.
Voorstellen  op 6 december 2016 nogmaals, aangepast aan de dienstregeling 2017.
Wij zouden het zeer op prijs stellen dat de gemeente samen met ons daar alle aandacht aan besteedt.
Eerder hebben wij al gezegd dat doorvoering daarvan langdurige procedures, narigheid en tijdverlies zal voorkomen.
 
 
2e
Hangende het bovenstaande zullen wij op het nakomen van afspraken en toezeggingen die NS heeft gedaan intensief blijven tamboereren. Heel vervelend voor alle partijen. Ook doen wij onderzoek naar mogelijkheden tot handhaving in kader AWB en andere.
 
Uiteindelijk zal de rechter moeten beslissen of wij geljk hebben. Indat geval zal onze eis zijn:
                A Onmiddelijk stoppen met het gebruik van het keerspoor voor sprinters in half uur diens
                B Mocht de rechter besluiten dat dit gebruik in het algemeen belang is, dan compensatie te eisen voor vermindering waarde onroerend goed en verdere materiële en inmateriële schade.

terug naar keerspoor   of    start