Beschrijving Metro Zaanstad

 AMSTERDAM  EN ZAANSTAD VERBONDEN DOOR DE METRO.

 De vereniging Hart voor Stad denkt al jaren over dit onderwerp na en heeft ook al diverse keren en op diverse podia haar gedachten uitgedragen. Oorspronkelijk werden onze ideeën als “luchtfietserij” beoordeeld! De aanleiding om nu een samenvatting van onze ideeën kenbaar te maken is dat er signalen zijn dat het politieke draagvlak aan het schuiven is van geen draagvlak naar er zijn toch wel argumenten voor.

 In de Nota Kansrijke Oplossingen (NKO) van de Corridorstudie Hoorn – Amsterdam (CSHA) werd deze mogelijk (nog; toevoeging HvS) verworpen omdat er: “geen bestuurlijk draagvlak zou zijn bij de betrokken gemeenten.” Bladzijde 44.

 Maar nu vinden we op diverse plaatsen ondersteuning voor “het schuiven” in:

Er is dus een door ons hogelijk gewaardeerde omslag in het denken over een metro verbinding met Amsterdam. Welke zijn onze ideeën dan precies?

 1e Een metroaansluiting Achtersluispolder is een eerste stap.

Afgezien van faciliteiten voor een scheepsterminal kan de Achtersluispolder een woon/werk gebied worden met dus potentiële reizigers voor een metrohalte.

 Echter, naar de mening van Hart voor Stad kan niet worden volstaan met doortrekking van de metro tot de Achtersluispolder!

2e Het knelpunt: Spoorbrug over de Zaan.

Op 30 maart jl. informeerden we het ministerie van I en M en de CSHA over de gevolgen van een calamiteit met de spoorbrug over de Zaan en over de (negatieve) gevolgen van het brugopeningregime voor frequenter sporen.

We citeren uit onze brief:

Er zijn twee aspecten die van groot belang zijn bij de vlotte afwikkeling van al het verkeer langs bovengenoemde corridor.

A. de (beperkte) brugopeningstijden, die een frequentere spoorverbinding in de weg staan en

(NB Het openingsregime van de spoorbrug is nu: 10 minuten per half uur open voor scheepvaart. Inclusief doorvaart: 14 minuten open en dus 14 minuten gesloten voor treinen.)

B. Bij een calamiteit bij de spoorbrug en de dientengevolge langdurige uitval van deze (spoor)verbinding  zal de bereikbaarheid van  “de Noord” met Zaanstad en Schiphol en Amsterdam zeer problematisch worden.

(NB Bovenstaande is een realistisch probleem  gezien de recente mediaberichten over recente aanvaringen in binnen- en buiteland).

 3e Ontlasting trein- en wegaansluitingen door reizigers  al bij station Kogerveld de kans te bieden op het metronet over te stappen.

Ook de gemeente Zaanstad omarmt het idee van knooppunt ontwikkeling zoals blijkt uit de rapportage van 13 april jl. over MAAKZSTD. We citeren: “Station Kogerveld als knooppunt inrichten; goed aansluiten op bus, auto, fiets en voetgangersverkeer.” Uit de CSHA:“De mogelijkheden te benutten voor goede aansluitingen van trein, bus, auto (P+R) en fiets op elkaar en ook in omgekeerde volgorde”. De CSHA rept ook van de ontwikkeling van een TOD (transport orientated development) aldaar.

 En e.e.a. sluit aan bij de wens van de CSHA om: “de ketenmobiliteit te stimuleren”.

Potentiële reizigersaanbod:

Potentiaal                  Aantal bewoners

Zaandam ‘t Kalf            6500

Zaandam Zuid             12000    deels

Kogerveld                     4500

Rosmolenwijk               7000

Peldersveld                 10000

Poelenburg                   8000

Oostzaan                      9000

Overstappers                     ?

Door bovenstaande potentiële reizigers de mogelijkheid te bieden rechtstreeks op het metronet van Amsterdam aan te sluiten wordt veel toerij- en overstaptijd vermeden.

Op het station Kogerveld wordt gebruikers van de Hoornselijn de mogelijkheid geboden hier op het metronet over te stappen.

In de huidige situatie moeten deze reizigers met bestemming stad Amsterdam (Schiphol) veelal overstappen op station Zaandam en daarna opnieuw op centraalstation om door middel van metro of tram de reis te vervolgen.

In de nieuwe situatie wordt overgestapt op de metro  station Kogerveld zonder verdere onderbrekingen.

4e Met de metro naar de Zaanse Schans

Nu bezoeken bijna 2 miljoen mensen de Schans; in 2020 2,5 miljoen. De bezoekers betalen geen entree! Bij elk ander openlucht museum is wel een entreeprijs verschuldigd. (Openluchtmuseum € 18,-)

Wij stellen voor een combi metro ticket te verkopen, namelijk een metrokaartje tevens zijnde een entreekaart voor de Zaanse Schans en het Verkade museum.

 Als in 2020 zeg 80% van de Schans bezoekers per metro wordt aangevoerd betekent dit:

 Met dit geld (gekapitaliseerd) kan een groot deel van de aanleg en onderhoud van het metrotraject worden bekostigd.

 6e Zijaansluiting Metro Kogerveld – Station Zaandam.

Uiteindelijk zal op termijn een goede oplossing moeten worden gevonden voor de problematiek rondom de Zaan spoorbrug. De door CSHA ge-entameerde verhoging daarvan is een tijdelijk lapmiddel. Wij hebben ons laten vertellen dat bij deze ombouw reizigers een half jaar andere opties moeten vinden om van H naar Z te komen.

Een doortrekking van de metrolijn (deels ondergronds) tot aan station Zaandam kent veel voordelen.

 Eventueel kunnen slimme oplossingen ertoe leiden dat de metrolijn vanaf station Zaandam wordt doorgetrokken tot de trein/metrostations in Amsterdam.

 Samenvatting:

 Een schets van het door ons voorziene uiteindelijke Metronet SRA Noord voegen wij bij.

 Terug naar startpagina   of   naar METRO