2nd opinie

                   Steun in gemeenteraad

De overlast die bewoners rondom het keerspoor ervaren neemt eerder toe dan af.

In februari 2017 oefenden leden van de gemeenteraad Hoorn gedurende een commissie veergadering sterke druk op B&W uit om de problemen actiever aan te pakken.
Dit leidde ertoe dat B&W in augustus 2017 besloot tot financiering van een zo genaamde 2nd opinion. BASP zou daarbij verder de verantwoording nemen voor de communicatie met de onderneming die dit gaat uitvoeren.
NS zegde toe zich bij de konklusies van deze 2nd opinie neer te leggen.
Gekozen wordt voor INNO-V, een organisatie zeer gespecialiceerd op het gebied van spoorverbindingen. BASP formuleert samen met NS en de gemeente de opdracht voor de 2nd opinion.
In januari 2018 is het dan zo ver. INNO-V gaat aan de slag. Eerst een uitgebreid overleg met bewoners. Daarna hebben vertegenwoordigers van INNO-V verscheidene gesprekken met NS specialisten op dit gebied.
Het eind verslag van INNO-V werd op 23 april 2018 gepresenteerd.

Konklusie

Het is technisch mogelijk gebruik van het keerspoor te vermijden, met uitzondering van een korte periode tijdens de avondspits.

Het eindrapport van INNO-V vindt u hier.

Kijk vooral naar blz. 13 en 14 waar de konklusies beschreven worden.

Terug naar startpagina   of naar    Keerspoor verslagen