Betr. Rechtszaak bewoners tegen gemeente Hoorn betreffende overlast Keerspoor HNK103


Op 22 april 2021 vond in Haarlem voor de meervoudige kamer de zitting plaats betreffende de bezwaarprocedure van fam. Ten Haaf en Evers als eisers tegen de gemeente Hoorn, NS Reizigers en ProRail als gedaagden.

Aanwezig:
Namens eisers hh. ten Haaf en Evers en hr. van Denderen als getuige.
Namens gedaagden:
Gemeente 2 personen, NSR 2 personen, ProRail 2 personen, Milieudienst 1 persoon.

Rechters gaven alle eisers en gedaagden ruim de gelegenheid standpunten uiteen te zetten. Helaas kreeg de heer van Denderen als getuige namens eisers deze gelegenheid niet.

Rechters gingen allereerst diepgaand in op de lokale situatie. Hoe lagen de spoorbanen, de wissels en hoe reden de treinen.
Wat opviel was dat gedaagden nogal rommelige verklaringen en soms onjuiste verklaringen afgaven resp. onbekendheid met de materie toonden.
Aan het eind van de zitting kregen alle betrokkenen gelegenheid voor een laatste woord. De gedaagden maakten daar niet of nauwelijks gebruik van.
Eisers gaven een uitgebreide verklaring af. (in bijlage). Deze werd op papier aan de griffier afgegeven..
De indruk bestaat dat rechters wel begrip toonden voor de ervaren overlast. Dit tonend met de woorden "als het geld moet kosten, dan moet dat maar".
Anderzijds maakte de rechters duidelijk dat de bestaande wetgeving leidend zou zijn bij hun uitspraak. Deze uitspraak zou over 6 weken plaats vinden met de mogelijkheid van uitstel.

Terug naar startpagina  of naar  Rechtszaak tegen gemeente