2018-08-02 brief BASP aan Raad en bewoners

 Onderstaande brief werd zowel aan de omwonenden als aan alle leden van de gemeenteraad gezonden. Dit is gedaan omdat wij van mening waren dat de informatie vanuit B&W over dit onderwerp de lading niet volledig dekte.

                                                                                                                     Hoorn,  2 augustus 2018

 

Aan bewoners van Plevier, Kievit en Jacques Bloemhof wonend direct aan spoorbaan Hoorn – Enkhuizen.

 

Geachte buren,

 Betreft: langdurig overlast intensief gebruik keerspoor.

 De brief van onze burgemeester dd. 16 juli over “dilemma keerspoor” verbaast ons wel wat. Al direct nadat wij op de hoogte werden gesteld van het voornemen van NS om het keerspoor permanent te gaan gebruiken hebben wij naar alternatieven gezocht. In inderdaad bleken deze aanwezig. Gebruik van het spoor was niet nodig maar men geloofde ons niet. Uiteindelijk werd op dringend advies van de gemeenteraad het adviesbureau INNO-V gevraagd daarna onderzoek te doen. En wat bleek, gebruik van het keer spoor, op een kleine uitzondering na, was onnodig. In de brief van de burgemeester wordt nadruk gelegd op het plaatsen van schermen terwijl bewoners juist voorrang geven aan vermijden van het spoor waardoor een scherm helemaal niet nodig is.

 Over het te plaatsen scherm besloot B&W eerder dit niet te plaatsen vanwege de hoge kosten. Onderstaand geven wij de tekst weer van dit besluit, waarin duidelijk sprake is van een zicht/geluidscherm. Is de burgemeester dit vergeten?

Wij hebben wethouder Bashara hierop attent gemaakt die bevestigde dit nog verder te zullen onderzoeken.

Schrijvend over het niet meer parkeren van treinen op het keerspoor meldt de burgemeester enkel en alleen een nadeel voor omwonenden bij het station. Uit het door hem genoemde rapport van INNO-V blijkt echter dat er voor die omwonenden ook voordelen zijn. Verder vergeet hij in zijn brief de vele andere voordelen te vermelden als het rapport wordt uitgevoerd. Zo krijgt bij voorbeeld de spoorwegovergang bij de Maasweg de helft minder trein passages te verwerken. In dit INNO-V rapport worden veel meer voordelen dan nadelen genoemd. De details daarvoor kunt u lezen op onze website http://www.hartvoorhoorn.info/Samenvatting_2e_opinie.htm

 De burgemeester vergeet verder te vermelden dat B&W de kwestie van de aanpassing van de dienstregeling (om gebruik van het keerspoor te vermijden) gecombineerd met een besluit over het zicht/geluidscherm aan de raad wenst voor te leggen. Dit geeft vanzelfsprekend een enorme vertraging. Er is geen geld voor, ProRail zal ernstige bezwaren hebben, het bestemmingsplan moet wellicht worden aangepast.

 Het punt dienstregeling betreft een verlenging van maximaal 3 minuten statijd op station Hoorn voor de sprinter richting Kersenboogerd gedurende een kort deel van de dag. Bovendien komt deze sprinter vaak nog enkele minuten later op station Hoorn aan waardoor deze statijd voor de NS wellicht juist goed uitkomt! De NS zelf beschouwt een 3 minuten verlate aankomst/vertrek niet als een vertraging.

Wij vragen ons af waar de burgemeester was, toen NS besloot vanaf 2018 de overstaptijd op station Hoorn voor een aantal verbindingen te verlengen van 5 naar zelfs 26 minuten.

Verder vragen wij ons af welk initiatief B&W richting NS direct na 20 april 2018 heeft genomen. Toen kwam het INNO-V rapport uit, waarin bevestigd werd dat  gebruik van het keerspoor zo goed als onnodig was. Toen had B&W in het belang van de bewoners al actie kunnen ondernemen. Werkt de burgemeester nu in het belang van z’n bewoners of is hij in dienst van NS? Had de burgemeester niet beter eerst met ons kunnen overleggen alvorens zijn brief aan u te sturen?

 Met vriendelijke groet

Werkgroep BASP Hoorn

 Wim Mul                                 Regnier ten Haaf                            Will Evers

0229-241994                          06-24143411                                  0229-842718

Terug naar startpagina    of naar    Keerspoor verslagen