2018-07-16 brief Burgemeester
Gemeente Hoorn
Nieuwe Steen
1
Postbus 603
1620 AR Hoom
T
0225252200
www.hoorn.nl
Contactpersoon
Stefíen van der Lee
Zaaknummer:'1596088


Hoorn, 16 juli 2018


Onderwerp: dilemma keerspoor
Beste bewoners,
De afgelopen jaren
is er veel te doen geweest over de situatie rond het keerspoor bij station Kersenboogerd. Het keerspoor is eind 2016 weer in gebruik genomen (eerder van 2009 tot 2014). Hier keren treinen naast het hoofdspoor, zodat andere treinen het station kunnen passeren. Het keerspoor is een belangrijke schakel voor een optimale dienstregeling en geeft ook de flexibiliteit om in te spelen op vetragingen of andere onvoorzíenc situaties.

Ondanks diverse maatregelen van NS ervaren omwonenden langs het keerspoor overlast. Het gaat dan voornamelijk om geluidsoverlast, visuele hinder en ergernis over het niet nakomen van de afgesproken gedragsregels door NS-personeel. Er is geruime tijd intensief overleg geweest tussen de groep Bewoners Aan het Spoor Plevier (BASP), NS en ProRail, waar de gemeente Hoorn ook aan heeft deelgenomen. Hoewel de gemeente formeel geen partij is in het gebruik van het spoor, hebben wij een actieve bemiddelende rol vervuld.

Second opinion onderzoek
Nadat de gesprekken eind 2017 stokten, stemden begin dit jaar alle partijen in met een second opiniononderzoek, om nog een laatste keer na te gaan of er oplossingen zijn voor de overlast. Dit onderzoek is uitgevoerd door adviesbureau lnno-V. Uit het onderzoek komen twee mogelijke oplossingen:
1e Het aanpassen van de dienstregeling tot het einde van 2021, zodat gebruik uan het keerspoor tot die tijd veel minder nodig is;

2e het plaatsen van een zichtscherm.
Het aanpassen van de dienstregeling tot 2021 leidl tot een dilemma tussen belangen van bewoners en belangen van reizigers. De aanpassing betekent dat de reis- en wachttijd voor reizigers in de Sprinter van en naar station Kersenboogerd langer wordt. De oplossing is ook niet toekomstbestendig, omdat NS vanaf december 2O21 de dienstregeling op de Hoornse lijn weer intensiever nodig heeft. Verder geven kerende treinen langs het perron mogelijk meer overlast voor omwonenden van het station. Duidelijkvoordeel is uiteraard dat de overlast voor bewoners langs het keerspoor tot december 2021 aanzienlijk vermindert.

Zichtscherm
Volgens het onderzoek is
een zichtscherm de meest toekomstvaste oplossing.. De BASP geeft de voorkeur aan een zicht- en geluidsscherm, maar dit komt niet als noodzakelijk uit de second opinion naar voren en is vele malen duurder. Een zichtscherm zou tussen de 250.000 en 350.000 euro kosten. Deze raming ligt hoger dan toezeggingen van de gemeente uit het verleden om de helft van de kosten voor zijn rekening te nemen. Destijds ging het om 50 procent van 100.000 euro.
 

Vervolg
Uit het onderzoek blijkt dat het gebruik van het keerspoor binnen de wet- en regelgeving valt, en dat
NS en ProRail formeel dus geen verplichting hebben om mee te werken aan oplossingen. Desalniettemin is NS bereid om, in overleg met de gemeente, beide opties ter overweging voor de leggen aan zijn Raad van Bestuur. Daaraan voorafgaand bespreekt zij dit dilemma met Locov, het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Verder zegde NS toe extra maatregelen te treffen, gericht op het gedrag van NS personeelter plaatse. Tijdens het laatste overleg tussen de BASP, NS, ProRail en de gemeente Hoorn op 28 junij.l. is afgesproken dat ook de gemeente de twee opties en de daaruit volgende dilemma's voor gaat leggen aan de gemeenteraad, omdat dit buiten het mandaat van het college valt. Als het gaat om de
dienstregeling
is de gemeente formeel geen partij, maar helpt een uitspraak van de gemeenteraad
NS een afweging te maken. Wat betreft het zichtscherm gaat het om de vraag of wij als gemeente bereid zijn om mee te betalen en onder welke voorwaarden. Wij houden u uiteraard op de hoogte van deze bespreking en het vervolg.


Met vriendelijke groet,
de secretaris       de burgemeester

 

Terug naar startpagina   of naar   Keerspoor verslagen