Verslag overleg Raad van Bestuur Nederlandse Spoorwegen

 Minutes vergadering NS - BASP te Utrecht  13/4/2018

Aanwezig NS:  Marjan Rintel (Dir. Operations NS/ raad v Bestuur), Petra Hokke (baas van alle machinsten), Irma Winkenius ( regio Directeur NS), Sofie de Visser (secr. van Raad v Bestuur)

Aanwezig BASPWill Evers, Wim Mul, Agnes van Denderen, Mathijs Heijboer, Regnier ten Haaf

Bijeenkomst vondt plaats op uitnodiging van mevr. Rintel. Dit naar aanleiding van BASP brief “ten einde raad” aan haar.

MRI: Dit is een open informeel gesprek, geen notulen, is een aanzet om te kijken waar beide partijen staan. (Sofie maakt overigens wel notities)

Uitwisselen van ideeën.

Als we willen notuleren dan maken we er een officiële vergadering van en dan heb ik ook andere mensen om mij heen.

WEV: betoogt: In Factsheet Concessie NS 2015-2025 in vogelvlucht lezen we:

De reiziger op één, twee en drie. Dat is het motto van de nieuwe NS-concessie voor de periode 2015-2025. De lokale NS directie maakte in mei 2016 met de wethouder afspraken die iedereen heeft verbaasd. Zelfs medewerkers van het ministerie zeiden : dat kan toch niet waar zijn.

Wij zoeken een permanente oplossing. Een oplossing die op zeer korte termijn ingaat. NS heeft er al meer dan 2 jaar op kunnen studeren.

En even over het INNO-V onderzoek. Gemeente betaalt – BASP begeleidt. Wens NS – inspraak – dan legt NS zich bij uitkomst neer. BASP en gemeente gaan akkoord.

MRI: We leveren nu dienst van “door to door”, daar komen dus afspraken bij voor aansluitingen van overige vervoerders, dus met derden, dus vervoer van A-Z.

MRI: Resultaat 2nd opinie. Vindt het bijzonder, ze kent INNO-V niet. Dat deze partij op zo’n korte tijd met oplossingen komt waar haar 50 specialisten 3 jaar over doen. Die zijn nu al bezig met de dienstregeling van 2021.

MRI: We werken met een landelijke dienstregeling dus vervoer van Maastricht naar A’dam en Groningen zo gemakkelijk en eenvoudig moegelijk voor de reiziger. We moeten dus alle aspecten meenemen bij aanpassingen.

MRI: De NS heeft ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid, waarbij meerdere steakholders mee doen, ook de bewoners zijn een van deze steakholders.

MRI: “We kunnen niet altijd alles doen”:, we maken gebruik van een infrastructuur, wat was er eerder de huizen of het spoor?

MRI: Ik zal serieus naar het verslag 2nd opinie gaan kijken van INNO-V.

MRI: We gaan het opsplitsen in KT, MT en LT.

KT : Hoe kunnen we zo snel mogelijk en met welke middelen regelen dat NS personeel zich gedraagt. Ik denk daarbij aan een bord.

MT: Bestudering van second opinion van INNO-V.

LT:   Verlengen van keerspoor of andere oplossingen in toekomstige plannen en dienstregelingen meenemen.

WEV: Wij gaan beslist niet akkoord het resultaat van de second opinie te vertragen. Hoort in KT thuis.

Wij willen graag opgave van wat er op het bord komt.

WMU: Waarom wordt tyfoon te pas en te onpas gebruikt? Waarom wordt meermalen ontlucht?

WEV: Ik meen dat afwijkingen bij de dienstuitvoering gemeld moeten worden. Hoe zit dat met gebruik tyfoon?

PHo: is niet nodig.

Vervolgens de punten van BASP brief met de titel : “ten einde raad” doorgesproken.

1. Een overleg op korte termijn met u persoonlijk op locatie en op een moment dat de genoemden klachten zich doorgaans voordoen. In ieder geval niet met uw Regiodirectie.

Vindt heden plaats.

2. Opnieuw herzien van de mogelijkheden om het keren van de treinen op HNK103 te voorkomen of in ieder geval tot een minimum te beperken, bijvoorbeeld uitsluitend in de spitsen. We zien graag op korte termijn hiervan een terugkoppeling tegemoet. Dit moet mogelijk zijn omdat dit in 2012 ook al eens uitgezocht is door NS Reizigers.

MRI: Komt NS op terug na bestudering van rapport INNO-V.

PHo: Ik kom hier op terug, MRI: kan nu niks toezeggen.

Petra loopt al langer mee en was er ook al ten tijde van problemen 2010 – 2012.

Aangaande plaatselijke regelgeving is in ogen van de NS het belangrijkste punt de veiligheid.

Aangaande Tyfoon; deze moet één keer per 24 uur getest worden.

Op het gehele landelijke net zitten in totaal 2000 machinisten. Moeilijk om die allemaal met instructies te bereiken.

RHA: Maar dat testen is dat dan wel toegestaan op een station ??? PHo: Nee.

MRI:  Wat betreft meer dan 10 / km per uur. Dit was in 2015.

De dienstregeling verandert voortdurend. Het is een ontwerpdienstregeling.

40 km /uur is het veiligheidsadvies.

WEV;  maar er ligt wel een 1/9 wissel en daar is 40 km max, het piept en het knarst.

MRI; dat weet ik niet, ga ik navragen.          

PHO: uitleg remproef. Deze moet uitgevoerd worden na het keren. Dit kan in een keer goed gaan, Maar bij het niet slagen opnieuw.

RHA dus tot 9x toe ….? Geen antwoord.

MRI: lijkt me goed als BASP eens een dag mee gaat op de bok.

WEV: komen we op terug.

MRI aangaande afspraken 1/5/2015, weet niet of deze afspraken zo blijven, inmiddels is het inmiddels is het spoorboekje al 3 x veranderd.

3.  Geloofwaardige en betrouwbare afspraken op papier over het gedrag van uw personeel op de treinen. Tevens afspraken over evaluatie van deze afspraken en opvolging.

IWI, zorgt hiervoor.

4.  Inzicht (eens per maand) in de concrete opvolging van de door ons gemelde incidenten. We willen precies weten welke acties uw management onderneemt richting het betreffende personeel. Lukt dit niet, dan blijven wij twijfels hebben over de vraag of u uw personeel wel in de hand heeft en of uw personeel niet de baas is over u.

MRI: Zie 3 IWI zorgt ervoor.

5.    Een gebaar naar onze medebewoners in wat voor vorm dan ook om ons vertrouwen in u en de aansturing van uw personeel te vergroten.

 MRI, Een bord is toch al een gebaar?

WEV, vertelt over loswal in Zaanstad. Een zeer ruime compensatie voor bewoners ivm overlast waarvan was toegezegd deze op te lossen.

MRI: dat is en ander verhaal!

6.  Ons vertrouwen in uw organisatie is de afgelopen jaren dermate afgenomen dat we graag eindelijk eens een concrete maatregel van uw kant tegemoet willen zien die het probleem ook daadwerkelijk en langdurig oplost. Wij laten het aan uw creativiteit over om hiervoor op korte termijn een voorstel te doen. Moeilijk kan dit niet zijn. Uw ingenieurs en die van ProRail studeren hier al 7 jaar op.

WEV: Van het zicht/geluidsscherm komt ook niets terecht. De gemeente heeft besloten er niet verder aan te werken. Ook ProRail heeft bezwaren. Kosten zeer hoog.

MRI: ben wel verbaasd over de uitleg over een geluidsscherm / groenscherm, ik gaat dit uitzoeken.

7.    Wij communiceren graag direct over deze kwestie met een functionaris met mandaat die uw organisatie adequaat vertegenwoordigt, zich daadwerkelijk verantwoordelijk toont en zich ook probleemeigenaar voelt. Want die persoon hebben wij de afgelopen jaren niet getroffen.

MRI: Ik heb gezegd wat ik zal doen. Maar ik ga niks “over promise-zen”.

Samenvatting en acties:

MRI/PHo: we gaan het dossier volgen = second opinion.

MRI: blijven melden van klachten= overschrijdend gedrag, IWI pakt dit op

MRI: is wissel OK?

MRI:  IWI en WEV zijn spil in deze.

WEV: BASP komt terug voor afspraak om mee te rijden.

MRI: inspraak van BASP wat er op bord komt zover Prorail dit toestaat.

IWI: zorgt voor terugkoppeling klachten

MRI: Zoekt uit hoe stand van zake zicht/geluidscherm

MRI: Zal problemen 1:9 wissel nagaan.

Terug naar startpagina   of naar   Keerspoor verslagen